Artikelen

Het fonetogram als discriminerend instrument

Auteurs

  • R. Orr Afd. KNO-Heelkunde/Stem en Spraakstoornissen, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen
  • F. de Jong Afd. KNO-Heelkunde/Stem en Spraakstoornissen, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen
  • B. Cranen Afdeling Spraak en Taal, Katholieke Universiteit, Nijmegen

Samenvatting

In deze studie worden het gebruik van fonetografie bij de beoordeling van de toekomstige beroepsstem, alsook enkele parameters die voor dit doel uit het fonetogram zouden kunnen worden geëxtraheerd onderzocht. De data voor dit onderzoek zijn genomen uit fonetogrammen van stemmen van eerstejaars studenten van de lerarenopleiding. De onderzochte parameters zijn gerelateerd aan frequentie, intensiteit en de vorm van het fonetogram. De resultaten van deze studie suggereren dat het met een beperkte set van fonetogramparameters mogelijk is een onderscheid te maken tussen een controlegroep en een groep die op perceptieve gronden door logopedisten geselecteerd zijn als vatbaar voor stemafwijkingen, terwijl er in beide groepen geen subjectieve stemproblemen of stemplooiafwijkingen zijn. Parameters die gemeenschappelijk zijn voor beide geslachten en beide groepen van elkaar onderscheiden, zijn het melodische semitoon bereik, het maximale dynamische bereik en de helling van het steile deel van de bovenste contour. Na een onderverdeling naar geslacht lijken de laagste intensiteit voor de vrouw en de gemiddelde spreektoonhoogte voor de man parameters die indicatief zijn voor eventueel te verwachten stemproblemen. Suggesties voor verder onderzoek worden gedaan.


Gepubliceerd

2000-03-01

Nummer

Sectie

Artikelen