Artikelen

Gekruiste afasie bij rechtshandigen, deel II: Erosie van het initiële concept

Auteurs

  • P. Mariën Departement Neurologie, A.Z. Middelheim, Antwerpen & Laboratorium Neurochemie en Gedrag, Born-Bunge Stichting, Universiteit Antwerpen
  • Ph. Paquier Departement Neurologie, Universitair Ziekenhuis Erasme, ULB, Brussel & Departement Geneeskunde, Dienst NKO, Universiteit Antwerpen
  • P.P. de Deyn Departement Neurologie, A.Z. Middelheim, Antwerpen & Laboratorium Neurochemie en Gedrag, Born-Bunge Stichting, Universiteit Antwerpen

Samenvatting

Naast enkele rapportages van gekruiste afasie bij rechtshandigen (GAR) verschenen in navolging van Byrom Bramwells observatie (1899) tijdens de eerste decades van de 20ste eeuw verscheidene additionele beschrijvingen van gekruiste afasie bij linkshandigen (GAL). Als gevolg van het steeds toenemend aantal afwijkende observaties kwam de houdbaarheid van de theorie van de gaucherie cérébrale bij rechtshandigen en de stelling van het intrinsieke verband tussen hemisferische taaldominantie en handvoorkeur steeds sterker op de helling te staan. Desalniettemin werd tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw vaak op verwoede wijze gepoogd de verklaring voor deze afwijkende observaties in overeenstemming te brengen met de heersende doctrine. Pas volgend op de nieuwe inzichten in de afasie bij linkshandigen trad eind jaren 50 van de 20ste eeuw een radicale wending op in de klassieke opvattingen rond de GA en kon het vernieuwde concept verder uitgroeien tot synoniem van GAR. Simultaan met deze omwenteling vond in de jaren 70 van de 20ste eeuw als gevolg van het parallellisme in het ontwikkelingsverloop van de GA en de verworven kinderafasie een conceptuele symbiose plaats tussen deze drie bijzondere vormen van afasie in atypische populaties: de afasie bij linkshandigen, de verworven kinderafasie en de GAR. In deel II van dit historische overzicht wordt vanaf bij de eeuwwisseling tot medio jaren 70 van de 20ste eeuw de erosie van het initiële concept en de verdere ontwikkeling ervan belicht.


Gepubliceerd

2000-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen