Artikelen

De GANBA: geschikt voor cognitieve diagnostiek bij afasiepatiënten in de neurorevalidatie?

Auteurs

  • L.J. Beijer Sint Maartenskliniek, Nijmegen
  • A.M.F Gotwalt Sint Maartenskliniek, Nijmegen
  • A.C.H. Geurts Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Samenvatting

In de neurorevalidatie wordt men regelmatig geconfronteerd met CVA-patienten die als gevolg van een afasie beperkt zijn in hun communicatie. Bij deze communicatieve beperkingen spelen behalve de linguïstische stoornissen ook andere cognitieve stoornissen een rol. Cognitieve diagnostiek wordt echterbemoeilijkt door de fatische problematiek aangezien gangbare neuropsychologische testen over het algemeen een sterk beroep doen op verbale capaciteiten. Wij hebben 15 afasiepatiënten die voorklinische revalidatie in een revalidatiecentrum waren opgenomen onderzocht met de GANBA (Global Aphasic Neuropsychological Battery). Dit onderzoeksinstrument is oorspronkelijk ontwikkeld door de SAR (Stichting Afasie Rotterdam) ten behoeve van cognitieve diagnostiek bij verpleeghuispatiënten met een globale afasie. Doel hierbij was om een beeld te verkrijgen van basale cognitieve functies van deze patiënten om doelen en structuur van de communicatietraining te kunnen bepalen, Het doel van het hier beschreven onderzoek was een beeld te krijgen van de bruikbaarheid van de GANBA voor cognitieve diagnostiek bij afasiepatiënten in een revalidatiecentrum, Uit de resultaten concluderen wij dat, in aangepaste vorm, de GANBA een waardevolle aanvulling zou kunnen betekenen voor cognitieve diagnostiek bij CVA-patiënten met een matig ernstige tot ernstige afasie. Deze aanpassingen betreffen voornamelijk het aanvullen en/of vervangen van enkele GANBA-onderdelen om de gevoeligheid van dit diagnostisch instrument voor revalidatiepatiënten te vergroten. Het rekening houden met niet-linguïstische stoornissen van afasiepatiënten kan niet alleen de communicatietraining gerichter laten verlopen maar ook leiden tot een verbeterde 24-uurs-interactie tussen afasiepatiënt en het revalidatieteam of andere betrokken zorgverleners.


Gepubliceerd

2000-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen