Artikelen

Spraakmonitoring bij twee patiënten met afasie van Broca

Auteurs

  • Claudy C.E. Oomen 'Psychologisch Laboratorium, Universiteit Utrecht
  • Albert Postma 'Psychologisch Laboratorium, Universiteit Utrecht
  • Herman H.J. Kolk Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, Katholieke Universiteit Nijmegen

Samenvatting

Deze studie is gericht op het monitorgedrag van twee patiënten met afasie van Broca, in vergelijking met elf gezonde taalgebruikers. Onderzocht werd van welke monitorkanalen de patiënten gebruik maken, of eventuele monitorstoornissen het gevolg zijn van capaciteitsbeperkingen, en of er aanwijzingen zijn voor het bestaan van productie-gebaseerde monitoren. De spraakmonitoring werd onderzocht in drie verschillende situaties: een spreeksituatie met normale auditieve feedback, een spreeksituatie met witte ruis, en een luistersituatie waarin fouten ontdekt moesten worden in de spraak van iemand anders. Uit de resultaten kwam naar voren dat beide patiënten zich bij het monitoren van de eigen spraak voornamelijk op het interne (prearticulatorische) monitorkanaal concentreren, in tegenstelling tot de gezonde taalgebruikers. In de luistersituatie corrigeren de patiënten een hoger percentage van de fouten dan in de spreeksituaties, hetgeen zou kunnen wijzen op capaciteitsbeperkingen bij het monitoren van de eigen spraak. Ook de bevinding dat er samenhang is tussen het aantal fouten van een bepaald type, het percentage correcties, het aantal pogingen tot correctie, en het succes van de correcties, is in overeenstemming met het idee van capaciteitsbeperkingen. Deze bevinding zou echter ook kunnen wijzen op een productie-gebaseerde monitor.

Gepubliceerd

2000-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen