Artikelen

Een computermodel van verbale zelfmonitoring

Auteurs

  • Robert J. Hartsuiker Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, KU Nijmegen
  • Herman H.J. Kolk Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie, KU Nijmegen

Samenvatting

Verbale zelfmonitoring verwijst naar het samenstel van cognitieve processen waarmee de spreker zijn spraak op juistheid controleert. Volgens de theorie van Levelt (1983) gebruiken wij voor deze taak het taalbegripsysteem. Dit systeem controleert zowel onze overte spraak als onze interne spraak'. Wij hebben een computermodel geïmplementeerd dat gebaseerd is op deze theorie. Met dit model hebben we getracht om empirisch verkregen verdelingen van de tijdsintervallen tussen de momenten van fout, interruptie en correctie te simuleren, alsmede de effecten van spraaksnelheid op deze intervallen. Het model slaagt er in dergelijke verdelingen na te bootsen, gegeven een aantal aannames over de werking van monitoring: (f) interruptie en correctie zijn twee parallelle processen; (2) in snelle spraak worden zowel taalproductie als taalbegripsprocessen versneld.


Gepubliceerd

2000-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen