Artikelen

Begeleiding voor ouders van jonge kinderen met taal-/spraakproblemen: achtergronden en principes van het project Kangoeroe

Auteurs

  • H.A. van der Stege Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
  • J.G. de Ridder-Sluiter Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
  • W. Manschot Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK)
  • C.F. Slofstra-Bremer Samenwerkende Audiologische Centra te Amsterdam (SACA)
  • D. Hoeben Samenwerkende Audiologische Centra te Amsterdam (SACA)

Samenvatting

Doel van het Kangoeroe-project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een vorm van ouderbegeleiding voor ouders met jonge kinderen (2 t/m 4 jaar) met taal-/spraakproblemen. Deze begeleiding speelt zich af in Audiologische Centra. Het effect van de begeleiding wordt momenteel onderzocht in vijf Audiologische Centra. De begeleiding is bedoeld om zowel de ouder te helpen in de omgang met het kind met taal-/spraakproblemen als om de taal-/spraakontwikkeling van het kind te bevorderen. Met Kangoeroe kunnen Audiologische Centra kortdurende en op maat gesneden ouderbegeleiding bieden, die bestaat uit drie modulen: de informatieve module, de vaardigheidsmodule en de peer'-interactie module. In deze bijdrage wordt beschreven vanuit welke principes Kangoeroe is opgezet.


Gepubliceerd

2000-12-01

Nummer

Sectie

Artikelen