Artikelen

Kwaliteit van leven en stemkwaliteit

Auteurs

  • Anita Eggermont Academisch Ziekenhuis Maastricht, Afd. KNO
  • Romain Buekers Academisch Ziekenhuis Maastricht, Afd. KNO

Samenvatting

Bij het klinisch (stem)onderzoek neemt het belang van de kwaliteit van leven van patiënten toe. Uit ervaring en vanuit een beperkt aantal onderzoeken weten we dat in veel gevallen de kwaliteit van leven van personen met stemklachten vermindert. In het multiparametrisch klinisch stemonderzoek ontbreekt vaak deze zelfevaluatie van kwaliteit van leven of wordt het althans niet systematisch gescoord. Er zijn korte, eenvoudige en gestandaardiseerde instrumenten nodig die de kwaliteit van leven van deze personen meten. Recent bestaat er slechts één Nederlandstalig instrument namelijk de vertaalde versie van de Voice Handicap Index. In dit onderzoek werd een ander instrument, het Voice Related Quality of Life-instrument (VRQOL) van Hogikyan en Sethuraman (1999) vertaald in het Nederlands en afgenomen bij een Nederlandse populatie. Het leek ons handig dit instrument in de stemkliniek te gebruiken omdat het snel en eenvoudig tot een score leidt. De VRQOL-vragenlijst werd samen met een perceptuele beoordeling en een akoestische stemanalyse afgenomen bij personen met diverse stemklachten (n=74) en vergeleken met een controlegroep (n=15). Deze scores van kwaliteit van leven verschilden significant. Er werd echter geen correlatie gevonden tussen de kwaliteit van leven en de stemkwaliteit, reden te meer om aan te nemen dat hiermee een aparte dimensie wordt vastgelegd.


Gepubliceerd

2001-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen