Artikelen

Het meten van taalbegrip bij slechthorende kinderen

Auteurs

  • Henk C. lutje Spelberg Sectie Orthopedagogiek Rijks Universiteit Groningen
  • Rommy Mundt Sectie Orthopedagogiek Rijks Universiteit Groningen
  • Bertien Aalbers-van der Steege Sectie Orthopedagogiek Rijks Universiteit Groningen

Samenvatting

Het meten van taalbegrip bij slechthorende kinderen met de Reyneil Test voor Taalbegrip lijkt zonder meer niet goed mogelijk, omdat de items bestaan uit gesproken opdrachten en het begrip mede afhankelijk is van het goed kunnen verstaan van de opdracht. In dit artikel wordt een procedure met gebarenondersteuning beschreven, op een manier die grenzentesten wordt genoemd. Deze testprocedure is toegepast bij 61 leerlingen van de PH. Burgerschool, een school voor kinderen met verminderd gehoor in Amsterdam. Met de gevolgde procedure wordt een zogenaamde beginscore berekend die in feite de normale testscore is, en een eindscore die wordt verkregen na toepassing van de gebarenondersteuning. Uit de resultaten bleek dat slechthorende kinderen beter tot hun recht komen met de eindscore dan met de beginscore. De eindscore benadert het latente taalbegripsniveau beter dan de beginscore.


Gepubliceerd

2001-06-01

Nummer

Sectie

Artikelen