Artikelen

Familiale linkshandigheid bij gekruiste afasie: een gevalsbespreking en kritische analyse van beschikbare literatuurgegevens

Auteurs

  • Peter Mariën Departement Neurologie, AZ Middelheim, Antwerpen en Laboratorium voor Neurochemie en Gedrag, Born-Bunge Stichting, Universiteit Antwerpen, Wilrijk, België
  • Michelle de Smet Departement Neurologie, AZ Middelheim, Antwerpen en Laboratorium voor Neurochemie en Gedrag, Born-Bunge Stichting, Universiteit Antwerpen, Wilrijk, België
  • Peter P. de Deyn Departement Neurologie, AZ Middelheim, Antwerpen en Laboratorium voor Neurochemie en Gedrag, Born-Bunge Stichting, Universiteit Antwerpen, Wilrijk, België

Samenvatting

Het concept familiale linkshandigheid (FL) heeft steeds een voorname plaats bekleed binnen de conceptuele ontwikkeling van de gekruiste afasie bij rechtshandigen (GAR). In de vroege bijdragen over GAR werden familiale antecedenten van linkshandigheid als één van de belangrijkste oorzaken van een afwijkende taallateralisatie geduid. In de meer recente literatuur vormen familiale antecedenten van linkshandigheid een belangrijk exclusiecriterium voor de diagnose van GAR. Wij vonden in een corpus van 180, sinds 1975 gepubliceerde GAR cases, 26 patiënten met familiale antecedenten van linkshandigheid (14.4%). Kritisch nazicht volgens een set van herziene criteria toonde aan dat slechts een minderheid van deze gevallen (5/26, 19%) voldeed aan de diagnose van betrouwbare GAR. Aan deze beperkte groep werd één persoonlijke observatie toegevoegd. Om de veronderstelde impact van FL binnen de vasculaire GAR te onderzoeken werden de voldoende betrouwbare cases met FL (n = 6) in een time-frame model geanalyseerd en overeenkomstig hun afasietype en letsel-afasieprofiel vergeleken met een representatieve groep van GAR eases zonder FL (FL-). Na vergelijkende analyse van de afasiekarakteristieken blijkt dat de FL variabele niet gepaard gaat met aantoonbare semiologische verschillen. Hoewel het beperkte onderzoekscorpus geen sterke conclusies toelaat, lijken onze bevindingen in tegenstelling tot de gangbare opvattingen erop te wijzen dat FL niet geldt als een invloedrijke parameter binnen de GAR.

Gepubliceerd

2001-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen