Artikelen

De gevolgen van een tweede lesie in de contralaterale hemisfeer bij een gekruiste conductie afasie

Auteurs

  • Ceske Niewold Leerstoelgroep Psycholinguïstiek en Taalpathologie /Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), Universiteit van Amsterdam
  • Evy Visch-Brink Erasmus MC Rotterdam
  • Thalina Brouwer Revalidatiecentrum 'Kastanjehof’, Apeldoorn
  • Ron Prins Leerstoelgroep Psycholinguïstiek en Taalpathologie /Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC), Universiteit van Amsterdam
  • Frans van Harskamp Erasmus MC Rotterdam

Samenvatting

In dit artikel wordt een casus gepresenteerd van een rechtshandige CVA-patiënt met een gekruiste afasie, bij wie ten gevolge van een tweede lesie in de contralaterale hemisfeer, een maand na het ontstaan van de eerste lesie, de symptomen van een conductie afasie verergerden, maar niet wezenlijk van aard veranderden. Kenmerkend voor zijn afatische stoornis waren de fonologische parafasieën, met name in de spontane taal. De patiënt werd een jaar vervolgd. De afasie en de veranderingen daarin in het eerste jaar post onset werden gedocumenteerd met behulp van de AAT, analyse van spontane en semispontane taal en PALPA-taken, gericht op de fonologie, Deze casus ondersteunt de hypothese dat het taalniveau dat bij deze patiënt aangetast is (de fonologie) bilateraal gerepresenteerd kan zijn. Er zou sprake zijn van een negatieve bilaterale representatie, dat wil zeggen dat er een verplichte samenwerking tussen beide hemisferen bestaat voor een efficiënt gebruik van specifieke taalvaardigheden. Deze gevalsbeschrijving toont de zin van spontane-taalanalyses aan, ook in de acute fase.

Gepubliceerd

2001-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen