Artikelen

Gekruiste Afasie bij Rechtshandigen Deel 3: Diagnostische Criteria en Cases-Analyse

Auteurs

  • Peter Mariën Departement Neurologie, A.Z. Middelheim, Antwerpen en Laboratorium voor Neurochemie en Gedrag, Born-Bunge Stichting, Universiteit Antwerpen. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Taalkunde, Vrije Universiteit Brussel
  • Griet van Gestel Dienst Neus-, Keel-, Oorheelkunde, Logopedie, A.Z. Middelheim, Antwerpen
  • Peter P. De Deyn Departement Neurologie, A.Z. Middelheim, Antwerpen en Laboratorium voor Neurochemie en Gedrag, Born-Bunge Stichting, Universiteit Antwerpen.

Samenvatting

Samenvatting

Gekruiste afasie bij rechtshandigen (GAR) – dit is afasie ten gevolge van een rechterhemisfeerletsel bij rechtshandigen - komt zelden voor. In twee eerdere artikelen werd ingegaan op de conceptvorming van GAR in de literatuur (deel 1 “vroege ontwikkeling en conceptvorming”, STP, 1999, pag 111-126) en de verdere ontwikkeling hiervan in de loop der jaren (deel 2: “erosie van het initiele concept”, STP 2000, pag 69100). In dit derde en laatste deel worden de in de literatuur sinds 1975 gepubliceerde cases nader geanalyseerd. Mede als gevolg van een grote variatie in de keuze en toepassing van diagnostische criteria is een systematische vergelijking van deze gevalsbeschrijvingen niet mogelijk. Met het oog op de selectie van een corpus van voldoende betrouwbare cases worden in het eerste deel van dit artikel alle criteria die voor GAR worden gebruikt aan een kritische analyse onderworpen. Op basis van deze analyse wordt een aangepaste set van operationele criteria voor vasculaire GAR ontworpen die een classificatie toelaat in termen van diagnostische betrouwbaarheid. Vervolgens worden alle sinds 1975 gepubliceerde GAR-cases met een vasculaire etiologie geselecteerd (n = 152/180) en aan de hand van de nieuwe criteria beoordeeld en ingedeeld, 85 cases worden als “onbetrouwbare”, 18 als “mogelijke” en 49 als “betrouwbare” GAR-cases geduid.

In deel twee van dit artikel worden de demografische, linguïstische en non-verbale neurocognitieve karakteristieken van de 49 betrouwbare GAR-cases besproken en vergeleken met de klassieke opvattingen over GAR en de niet-gekruiste afasie.

Gepubliceerd

2003-03-01

Nummer

Sectie

Artikelen