Artikelen

Stemtherapie: van “vociferatio” tot “evidence based voice therapy”

Auteurs

  • Marc De Bodt Dienst N.K.O & Universitair Revalidatiecentrum, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent
  • Bernadette Timmermans Erasmus Hogeschool Brussel, Universiteit Antwerpen
  • Louis Heylen Dienst Logopedie Turnhout, Departement N.K.O, Universiteit Antwerpen

Samenvatting

De stemtherapeutische methoden die we vandaag kennen in de logopedie en foniatrie danken hun bestaan aan twee grote stromingen: een pedagogische stroming (die van de esthetica van spreken en zingen; de stempedagogiek) en een medische stroming (die van de NKO en foniatrie). Beide stromingen hebben oude wortels en hanteren een eigen denkkader en jargon wat de communicatie tussen beide niet altijd gemakkelijk maakt. Dat is ook niet vreemd vermits de pedagogen vooral willen opvoeden en de medici vooral willen genezen. Het is pas de laatste jaren dat opvoeden en genezen elkaar beter zijn gaan begrijpen en geïntegreerd werden in een vernieuwde aanpak van stemproblemen en stemstoornissen met oog voor effectiviteit van interventie en verbetering van levenskwaliteit in het algemeen. Dit artikel brengt een historisch overzicht en schetst een aantal actuele stromingen in de stemtherapie die in wezen een conglomeraat is van kunst en wetenschap.

Gepubliceerd

2003-05-01

Nummer

Sectie

Artikelen