Artikelen

Diagnostiek bij pure dynamische afasie: een gevalsbespreking

Auteurs

  • Frank Paemeleire Arteveldehogeschool Opleiding Logopedie Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Gent

Samenvatting

Dynamische afasie (DA) is een controversieel begrip in de afasiologie. Door de onduidelijke conceptafbakening is de literatuur rond DA verwarrend en zijn de studies onderling moeilijk te vergelijken. We beschrijven het diagnostisch proces bij een 45-jarige, rechtshandige vrouw (NWT) met een frontale hersenbloeding. NVT vertoonde het klinisch beeld van een pure DA: een extreme reductie van mondelinge taal in afwezigheid van zowel structureel linguïstische deficieten als een gegeneraliseerd “frontaalkwabsyndroom”. Om het onderliggend mechanisme van haar stoornis te bepalen werd een testbatterij samengesteld. Op basis van de resultaten werd besloten dat de DA van NVT het beste verklaard kan worden door een stoornis in de selectie van linguïstische responsen. Tenslotte gaan we dieper in op de klinische implicaties van onze ervaring met NVT.

Gepubliceerd

2003-05-01

Nummer

Sectie

Artikelen