Artikelen

Hersenpotentialen als maat voor het menselijke taalvermogen

Auteurs

  • P. Hagoort Max Planck Instituut voor Psygolinguïstiek, Nijmegen
  • C.M. Brown Max Planck Instituut voor Psygolinguïstiek, Nijmegen

Samenvatting

Dit artikel geeft aan op welke wijze de registratie van hersenpotentialen kan bijdragen aan onderzoek naar het menselijk vermogen tot begrijpen van taal en de stoornissen die daarin kunnen optreden. Beschreven wordt wat de voor taalonderzoek relevante kenmerken van hersenpotentialen zijn. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de voor taalonderzoek meest relevante hersenpotentiaal (de N400). Als illustratie wordt tenslotte ons eigen hersenpotentiaalonderzoek naar taalbegripsstoornissen bij afasie en het onderzoek naar aspecten van syntactische verwerking beschreven.

 

Gepubliceerd

1993-12-01

Nummer

Sectie

Artikelen