Artikelen

Vloeiendheidsontwikkeling bij kinderen met een verhoogd risico om te gaan stotteren

Auteurs

  • P. Janssen Universitair Medisch Centrum Utrecht, Afdeling Foniatrie
  • F. Kraaimaat Katholieke Universiteit Nijmegen, Medische Psychologie
  • S. Kloth
  • G.J. Brutten University of Central Florida, Orlando, Florida, USA

Samenvatting

Honderd kinderen, geselecteerd op het gegeven dat de biologische vaderen/of moeder een gediagnosticeerde stotteraar is/was, namen vanaf hun tweede tot vierde jaar deel aan een prospectief, longitudinaal onderzoek. Voorwaarde voor deelname was dat tijdens het eerste contact geen stotterverschijnselen bij de kinderen door de ouders werden gerapporteerd, noch door de onderzoekers werden genoteerd. Doel van het onderzoek was de incidentie van stotteren en het spontaan herstel ervan bij deze high-risk kinderen longitudinaal vast te stellen en prospectieve informatie te verzamelen over de spraak van de kinderen vóór, tijdens en na het ontstaan van stotterend spreken. Van de in totaal 100 kinderen konden er 85 tot en met de leeftijd van 11-13 jaar worden gevolgd. Van deze 85 kinderen begonnen er 39 (46%) te stotteren, in meerderheid tussen het tweede en vierde levensjaar. Acht kinderen (10%) stotterenden omstreeks hun 12e jaar nog steeds, de rest (74%) herstelde in de loop van het onderzoek. Details over geslacht, leeftijd bij aanvang, wijze van aanvang, duur van de stotterperiode en therapie worden eveneens vermeld. De verzamelde informatie over de kinderen berust grotendeels op een regelmatige rapportage van de ouders via vragenlijsten en interviews. Daarnaast werden van de kinderen in de eerste twee jaar van het onderzoek, op de leeftijd van 2-4 jaar, 3-5 jaar en 4-6 jaar, spraaksamples verzameld en geanalyseerd op stotter niet-vloeiendheden, border niet-vloeiendheden en normale niet-vloeiendheden, De 39 kinderen die later gingen stotteren vertoonden omstreeks het moment dat ze daarmee begonnen meer border niet-vloeiendheden dan de overige kinderen uit deze high-risk groep. De normale niet-vloeiendheden daarentegen differentieerden niet tussen de twee groepen.


Gepubliceerd

1999-12-01

Nummer

Sectie

Artikelen