Artikelen

Een nieuw screeningsinstrument voor leesonderzoek bij Nederlandse studenten: de Leestest 1-minuut studenten (LEMs)

Auteurs

  • Wim Tops Department Neurolinguïstiek, Rijksuniversiteit Groningen
  • Annelies Nouwels Logopedisch Centrum Nouwels
  • Marc Brysbaert Afdeling Experimentele Psychologie, Universiteit Gent

DOI:

https://doi.org/10.21827/5cac4867b72fe

Samenvatting

Omwille van een toenemend aantal studenten met (een vermoeden van) dyslexie in het hoger onderwijs, is er sprake van een groeiende vraag naar genormeerde instrumenten voor het vaststellen van de lees- en spellingvaardigheid bij deze doelgroep (Tops, Callens, Lammertyn, van Hees, & Brysbaert, 2012). Het huidige onderzoek betreft het ontwerpen en valideren van een nieuwe Leestest 1-minuut studenten (LEMs) op basis van de resultaten van 200 Nederlandse eerstejaars bachelorstudenten. De resultaten tonen aan dat deze test voldoende valide en betrouwbaar is. Zowel de sensitiviteit als specificiteit van het instrument zijn hoog (> 80%). Op basis van de resultaten kan worden bevestigd dat Nederlandstalige eerstejaars bachelorstudenten met dyslexie significant langzamer lezen dan Nederlandstalige eerstejaars bachelorstudenten zonder dyslexie. Verder stellen we vast dat het prestatieniveau van eerstejaars bachelorstudenten stijgt met het theoretische niveau van de vooropleiding.

Biografie auteur

Wim Tops, Department Neurolinguïstiek, Rijksuniversiteit Groningen

Universitair docent

Gepubliceerd

2019-04-18

Nummer

Sectie

Artikelen