Artikelen

Toevoeging van nieuwe linguïstische en communicatieve maten binnen de huidige ASTA

Auteurs

  • Elsbeth Boxum
  • Fennetta van der Scheer
  • Nely van Werven
  • Wencke Dirksen
  • Roel Jonkers

DOI:

https://doi.org/10.21827/5ce3b9f148e00

Samenvatting

Klinisch linguïsten gebruiken in de diagnostische fase voor de beoordeling van de spontane taal bij afasie veelal de Analyse voor Spontane Taal bij Afasie (ASTA). Het meest recente ASTA-protocol uit 2013 bestaat uit twaalf linguïstische taalmaten. In dit artikel worden twee kleinschalige en exploratieve onderzoeken naar zestien nieuwe communicatieve en linguïstische taalmaten beschreven. De onderzoeksvraag hierbij is, in hoeverre deze taalmaten een waardevolle toevoeging zouden kunnen zijn op de huidige ASTA maten. De uitgevoerde groepsvergelijkingen met de nieuwe maten tonen aan dat mensen met afasie significant afwijkend scoren op de maten ‘woorden exclusief linguïst’,‘pauzes’, ‘valse starts’, ‘onvolledige uitingen’, ‘geëxcludeerde woorden’, ‘relevantie antwoord’, ‘stereotypen’, ‘koppelwerkwoorden’ en ‘bijvoeglijke naamwoorden’ ten opzichte van gezonde taalsprekers. In de discussie zal verder ingegaan worden welke van deze negen maten daadwerkelijk klinisch relevant zijn om toe te voegen aan de huidige maten van de ASTA. Met meer maten kan, indien nodig, de spontane taal bij mensen met afasie specifieker geanalyseerd worden waardoor een meer op maat behandeladvies mogelijk is.

Gepubliceerd

2019-05-21

Nummer

Sectie

Artikelen