Artikelen

Is stotteren een spraak-motorische timingstoornis? Een alternatieve geïntegreerde benadering volgens het SAMI-model

Auteurs

  • Robert van de Vorst McGill University, Montreal
  • Vincent L. Gracco

DOI:

https://doi.org/10.21827/5c066b7d5f8e6

Samenvatting

Stotteren kent vele theorieën die iets trachten te zeggen over de oorzaak en andere verschijnselen verbonden aan de stoornis. Opvallend is dat in Nederland de logopedische praktijk stotteren doorgaans als een "neuromusculaire timingstoornis" duidt en stelt dat de aanleg voor stotteren gerelateerd is aan een mistiming van spraakbewegingen. Naast stotteren als timingstoornis zijn er echter in de loop van de jaren ook andere theorieën geformuleerd. Aangezien de kern van stotteren meestal wordt gezien als een stoornis of verzwakking van spraak-motorische processen zijn in dit artikel specifiek een aantal spraak-motorische modellen besproken. Spraak-motorische theorieën verklaren echter niet altijd de contextuele variabiliteit die vaak gepaard gaat met stotteren; de Speech And Monitoring Interaction (SAMI; Arenas, 2017) hypothese beschouwt naast spraakproductie ook (een verstoorde) monitoring als een belangrijke, mogelijk causale, component van het stotteren. Tot slot is kort belicht welke implicaties de ontwikkeling in theorievorming over stotteren kan hebben voor de klinische praktijk.

Biografie auteur

Robert van de Vorst, McGill University, Montreal

Robert van de Vorst is momenteel als promovendus verbonden aan de School of Communication Sciences & Disorders aan de McGill Universiteit. Zijn interesse omvat sensomotorische processen gerelateerd aan spraak en muziekbeoefening. Hij behaalde een Master diploma aan zowel de Universiteit van Amsterdam en het Conservatorium van Amsterdam.

Gepubliceerd

2018-12-04