Voorwoord

Themanummer: Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II

Auteurs

  • Frits van Brenk University at Buffalo
  • Hayo Terband

Samenvatting

Voorwoord bij het themanummer Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II.

Gepubliceerd

2018-12-04