Artikelen

Fast Mapping bij jongeren met het syndroom van Down

  • Nydia Assen
  • Gerard Willem Bol Afdeling Taalwetenschap Rijkuniversiteit Groningen Postbus 716 9700 AS Groningen

Samenvatting

Het onderzoek omvat een studie naar Fast Mapping (FM) bij 14 jongeren met downsyndroom (12;2 – 18;6 jaar) in vergelijking met 14 op mentale leeftijd gematchte kinderen (4;8 – 8;1 jaar). De jongeren met downsyndroom presteren minder goed op een FM-begripstaak en een FM-productietaak, maar blijken even goed te presteren op een taak waarbij semantische kenmerken vergeleken moeten worden. Bij het leren van nieuwe woorden blijkt dat zij de vaardigheid missen om woorden te leren waaraan zij slechts kort blootgesteld zijn. Hiermee wordt een mogelijke verklaring gegeven voor de geringere woordenschat van deze kinderen.
Gepubliceerd
2012-09-11
Sectie
Artikelen