Artikelen

Stemproblemen bij Nederlandse en Vlaamse vrouwelijke leerkrachten in het basisonderwijs: een exploratieve en vergelijkende studie

Auteurs

  • Isabelle Vanhoudt Centre for Language and Cognition (CLCG), Faculty of Arts & Research School for Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN), University Medical Centre; University of Groningen
  • Katrien Exelmans
  • Katrien Schaekers
  • Felix I.C.R.S. de Jong

Samenvatting

Professioneel stemgebruik stelt hoge eisen aan het stemapparaat en aan de gehele persoon. Een stemprobleem heeft voor beroepssprekers dan ook verscheidene gevolgen. Deze studie inventariseert het voorkomen van stemproblemen en de psychosociale gevolgen ervan bij vrouwelijke leerkrachten uit Nederland en Vlaanderen. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst en de Voice Handicap Index. Zowel de Nederlandse, alsook de Vlaamse leerkrachten kenden een hoge prevalentie van stemklachten gedurende de uitoefening van hun beroep. Nederlandse leerkrachten rapporteerden vaker stemklachten op het moment van het onderzoek. Toch hebben deze klachten geen ernstiger psychosociale impact dan die van de Vlaamse leerkrachten. Beide groepen leerkrachten kenden ook een hoge prevalentie van werkverzuim omwille van stemklachten, Nederlandse leerkrachten hoger dan hun Vlaamse collega’s. Deze studie peilt tot slot ook naar de aandacht die in de opleiding besteed werd aan stem en naar de gewenstheid van een opfriscursus voor adequaat stemgebruik. Nederlandse leerkrachten vinden, in tegenstelling tot Vlaamse leerkrachten, vaker dat de aandacht voor stem in de opleiding voldoende was. Vlaamse leerkrachten vinden vaker dat een opfriscursus gewenst is. Voorlichting omtrent stemgebruik is wenselijk om een groter bewustzijn en een grotere opmerkzaamheid ten opzichte van stemproblemen te bekomen.

Gepubliceerd

2006-12-01

Nummer

Sectie

Artikelen