Artikelen

De relatie tussen coping en psychosociale impact van de stem bij vrouwelijke Vlaamse leerkrachten

Auteurs

  • Katrien Exelmans Centre for Language and Cognition (CLCG), Faculty of Arts & Research School for Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN), University Medical Centre; University of Groningen
  • Katrien Schaekers
  • George Thomas
  • Wivine Decoster
  • Felix I.C.R.S. de Jong

Samenvatting

In een cross-sectionele studie werd een vragenlijst verstuurd naar 460 vrouwelijke Vlaamse leerkrachten van het lager onderwijs. Naast een reeks algemene vragen werden twee gestandaardiseerde vragenlijsten, namelijk de Voice Handicap Index (VHI) en de Utrechtse Coping Lijst (UCL), opgenomen in de vragenlijst. Om de leerkrachten te kunnen vergelijken met de algemene populatie werden er 400 Vlaamse controlevrouwen quasi willekeurig geselecteerd. Uit de onderzoeksvragen kwam naar voren dat leerkrachten een hogere score behaalden op de fysieke subschaal (p = 0,004) van de VHI dan controles. Tevens werd gevonden dat leerkrachten relatief vaker sociale steun zoeken dan controles (p = 0,002). Controles met een hoge stemhandicap scoren hoger op de schalen "vermijden" (p = 0,005) en "passief reactiepatroon" (p = 0,047) dan leerkrachten met een hoge stemhandicap. Ondanks het feit dat leerkrachten meer geneigd zijn sociale steun te zoeken, hanteren ze geen significant betere copingstrategieën dan de algemene controlegroep. Enkel de leerkrachten met een hoge stemhandicap zullen minder passief en minder vermijdend reageren dan controles met een dergelijk stemprobleem. Leerkrachten blijken ongeacht of zij stemproblemen ervaren of niet, het risico voor stemproblemen te onderschatten. Actieve copingstrategieën dienen te worden onderwezen aan leerkrachten om hen effectief met hun stem te laten omgaan.

Gepubliceerd

2006-12-01

Nummer

Sectie

Artikelen