Artikelen

Geïntegreerde modellen van normale en afwijkende spraakontwikkeling

Auteurs

  • Ben Maassen Centre for Language and Cognition (CLCG), Faculty of Arts & Research School for Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN), University Medical Centre; University of Groningen

Samenvatting

De stelling van dit artikel is dat cognitieve en motorische processen veel sterker geïntegreerd verlopen dan volgens recente theorieën wordt aangenomen. Eerst wordt een korte beschrijving gegeven van twee theorieën over spraakproductie: het model van de gegeneraliseerd motorische programma’s (GPM) en het ‘Task Dynamics’ (TD)-model. Vervolgens wordt op basis van een overzichtsartikel van Kent (2004) een aantal overwegingen en data beschreven, die tot de conclusie leiden dat ".. speech, or any motor behavior, is best viewed as a cognitive–motor accomplishment." Dit artikel besluit met experimentele gegevens over spraakontwikkeling en een model van spraakproductie dat deze stelling verder uitwerkt en illustreert met voorbeelden.

Gepubliceerd

2006-03-01

Nummer

Sectie

Artikelen