Artikelen

Een multidisciplinaire benadering bij auditieve verwerkingsproblemen

Auteurs

  • Karin Neijenhuis Centre for Language and Cognition (CLCG), Faculty of Arts & Research School for Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN), University Medical Centre; University of Groningen
  • Martin Stollman

Samenvatting

Bij de ontwikkeling van gesproken taal speelt de auditieve verwerking een belangrijke rol. Een auditief verwerkingsprobleem (AVP) verwijst naar moeilijkheden in het verwerken van auditieve informatie in het centrale zenuwstelsel. Deze moeilijkheden betreffen auditieve functies zoals geluidslokalisatie, auditieve discriminatie, patroonherkenning, temporele verwerking, verstaan in achtergrondgeluid en verstaan van laag-redundante spraak. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat auditieve verwerkingsproblemen als een diagnostische eenheid kunnen worden beschouwd. Hierbij staan de auditieve problemen meestal niet op zichzelf, maar meer op de voorgrond ten opzichte van andere sensorische verwerkingsproblemen. In dit artikel wordt de comorbiditeit van auditieve verwerkingsproblemen en spraak- en taalproblemen, aandachts-, lees- en leerproblemen besproken. Hierdoor wordt duidelijk dat auditieve verwerkingsproblemen niet als een uni-modaal probleem gediagnostiseerd kunnen worden en een multidisciplinaire benadering vereisen. Geconcludeerd wordt dat inzichten vanuit de neuropsychologie, zowel in de klinische praktijk als in het wetenschappelijk onderzoek, meerwaarde kunnen bieden. Er worden auditieve subprofielen besproken, die vanuit neuropsychologische inzichten zijn ontwikkeld, maar verdere wetenschappelijke validering behoeven. Nader onderzoek naar subgroepen levert mogelijk betere aanknopingspunten op voor advisering en behandeling van personen met auditieve verwerkingsproblemen.

Gepubliceerd

2006-03-01

Nummer

Sectie

Artikelen