Artikelen

Afasie en werkwoorden

Auteurs

  • Roelien Bastiaanse Graduate School for Behavioral and Cognitive Neuroscience (BCN), Rijksuniversiteit Groningen
  • Ron van Zonneveld Graduate School for Behavioral and Cognitive Neuroscience (BCN), Rijksuniversiteit Groningen

Samenvatting

Veel afasiepatiënten hebben problemen met het produceren van werkwoorden. Deze problemen zijn vaak groter dan die met het oproepen van zelfstandige naamwoorden, niet alleen op woordniveau, maar ook op zinsniveau en in de spontane taal. De vraag die in dit artikel centraal staat is: wat zijn de onderliggende problemen die het oproepen van werkwoorden zo moeilijk maken en zijn de onderliggende problemen wel voor alle typen afasiepatiënten hetzelfde? Om de aard van de stoornis te illustreren wordt een taalproductiemodel geïntroduceerd dat gebaseerd is op het model van Levelt (1989). Er worden drie experimenten besproken die laten zien dat bij Broca-afasie de problemen te lokaliseren zijn in de grammaticale codering. Bij vloeiende afasie zijn de problemen veeleer terug te voeren op een stoornis in het oproepen van de onderliggende woordvormen, hoewel er ook een wisselwerking lijkt te bestaan tussen grammaticale codering en het oproepen van werkwoorden.

Gepubliceerd

2004-05-01

Nummer

Sectie

Artikelen