Artikelen

Evaluatie van de Nijmeegse testbatterij voor auditieve verwerkingsproblemen bij volwassenen

Auteurs

  • Karin Neijenhuis UMC St. Radboud Nijmegen, afd. KNO-audiologisch centrum
  • Thijs van Toor Audiologisch Centrum Twente, Hengelo
  • Hans Tschur Samenwerkende Centra Eindhoven
  • Ad Snik UMC St. Radboud Nijmegen, afd. KNO-audiologisch centrum

Samenvatting

De ‘Nijmeegse testbatterij voor auditieve verwerkingsproblemen’ werd ontwikkeld naar aanleiding van een behoefte aan gestandaardiseerde tests voor personen met spraakverstaansklachten, die niet verklaard konden worden vanwege een normaal toon- en spraakaudiogram. Ter evaluatie van de klinische bruikbaarheid van deze testbatterij werd deze afgenomen bij diverse onderzoeksgroepen, waarvan er drie in dit artikel zijn besproken: volwassenen met auditieve klachten en een normale toon- en spraakdrempel (n=24), volwassenen met een chronische whiplash (n=22) en volwassenen met een lichte perceptieve slechthorendheid (n=24). Zes tests werden afgenomen: een zinnenin-ruis test, patroonherkenningstests, een woorden-in-ruistest, een dichotische digit test, een gefilterde spraaktest en een binaurale fusietest. Bij vergelijking van de resultaten van de drie onderzoeksgroepen met de controlegroep bleken op de meeste tests significante verschillen te bestaan, hetgeen aantoont dat de tests in staat zijn om auditieve verwerkingsproblemen in kaart te brengen bij personen met een normale gehoordrempel. Daarnaast toonden factoranalyses aan dat het aantal testscores is terug te voeren op drie factoren, te weten ‘auditieve decodering’, ‘binaurale integratie’ en ‘auditieve temporele ordening’. Geconcludeerd wordt, dat de testbatterij geschikt is voor klinische toepassing in een multidisciplinaire setting.

Gepubliceerd

2004-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen