Artikelen

Consonant-Vocaal relaties in (Broca-)Afasie

Auteurs

  • Marleen Kunneman Leids Universitair Medisch Centrum
  • Liesbeth W. Boyce - van der Wal Rijnlands revalidatiecentrum
  • Toni Rietveld Radboud Universiteit Nijmegen
  • Niels O. Schiller Universiteit Leiden

Samenvatting

Hoewel al geruime tijd duidelijk is dat er een onderscheid kan bestaan tussen de hoeveelheid fouten die afasiepatiënten maken bij consonanten en vocalen, zijn er nog maar weinig patiënten beschreven waarbij er meer schade is aan de verwerking van vocalen dan aan de verwerking van consonanten. Voor zover bekend zijn deze patiënten geclassificeerd als conductie-afasiepatiënten, die gekenmerkt worden door een vloeiende taalproductie. Theorieën die een mogelijke consonant-vocaal dissociatie proberen te verklaren richten zich dan ook met name op het hoger foutenpercentage bij consonanten bij een niet-vloeiende productie. CH is geclassificeerd als een patiënt met afasie van Broca. Haar taalproductie wordt gekenmerkt door zoekgedrag en het spreken in telegramstijl, en ze vertoont een opvallend hoog foutenpercentage in de productie van vocalen. Deze laatste observatie is niet te generaliseren naar de perceptie van taal, waar juist de consonanten meer problemen opleveren. Op basis van een theorie zoals voorgesteld door Goldsmith (1990), zou door middel van onderliggende representatieve niveaus verklaard kunnen worden waarom deze dissociatie optreedt en er zelfs sprake kan zijn van een dubbele dissociatie binnen één patiënt.

Gepubliceerd

2012-06-17

Nummer

Sectie

Artikelen