Adjectivale flexie door Nederlandssprekende kinderen met Specific Language impairment (SLI)

Sipkje van der Schaaf, Jan de Jong

Samenvatting


In dit artikel wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar adjectivale flexie bij kinderen met Specific Language Impairment (SLI) (leeftijd 6;0-7;0). Omdat de morfologische vorm van het adjectief samenhangt met het geslacht van het naamwoord en geslacht wordt gemarkeerd in het lidwoord, werd ook lidwoordkeus onderzocht. Voor de uitlokking van beide – lidwoorden en adjectieven - werd een zinsaanvultaak gebruikt. De taalgestoorde kinderen bleken in hun productie van adjectiefmorfologie achter te blijven bij leeftijdgenoten, maar vertoonden gelijkenis met jongere kinderen zonder taalprobleem. Wanneer er geen verschil is met jongere kinderen, wordt gewoonlijk niet van een stoornis maar van een achterstand gesproken. Omdat de groepsgrootte klein was, was het echter niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen of problemen met adjectivale flexie een taalprobleem indiceren.

Volledige tekst:

PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


Creative Commons License
Dit werk wordt gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution 4.0 International licentie.