Artikelen

Adjectivale flexie door Nederlandssprekende kinderen met Specific Language impairment (SLI)

  • Sipkje van der Schaaf Centre for Language and Cognition (CLCG), Faculty of Arts & Research School for Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN), University Medical Centre; University of Groningen
  • Jan de Jong

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar adjectivale flexie bij kinderen met Specific Language Impairment (SLI) (leeftijd 6;0-7;0). Omdat de morfologische vorm van het adjectief samenhangt met het geslacht van het naamwoord en geslacht wordt gemarkeerd in het lidwoord, werd ook lidwoordkeus onderzocht. Voor de uitlokking van beide – lidwoorden en adjectieven - werd een zinsaanvultaak gebruikt. De taalgestoorde kinderen bleken in hun productie van adjectiefmorfologie achter te blijven bij leeftijdgenoten, maar vertoonden gelijkenis met jongere kinderen zonder taalprobleem. Wanneer er geen verschil is met jongere kinderen, wordt gewoonlijk niet van een stoornis maar van een achterstand gesproken. Omdat de groepsgrootte klein was, was het echter niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen of problemen met adjectivale flexie een taalprobleem indiceren.
Gepubliceerd
2011-10-13
Sectie
Artikelen