Artikelen

Kwaliteit van leven bij kinderen met otitis media: de waarde van ouderrapportage bij diagnostiek en behandeling

Auteurs

  • Angelique A. Timmerman Academisch Ziekenhuis Maastricht. Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde
  • Lucien J.C. Anteunis Academisch Ziekenhuis Maastricht. Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde
  • Cor M.G. Meesters Universiteit Maastricht. Departement Medische, Klinische en Experimentele Psychologie

Samenvatting

In deze studie is de waarde van ouderrapportage onderzocht voor de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met chronische Otitis Media met Effusie (OME). De OM-6 werd hierbij gebruikt, een 6-item vragenlijst, die de ‘gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven’ meet. De ouders van 77 kinderen in de leeftijd van 12-48 maanden hebben de OM-6 ingevuld vóórafgaand aan het plaatsen van trommelvliesbuisjes (voormeting) en 6 weken na de operatie (nameting). Na de ingreep is eveneens vastgesteld hoe de ouders terugkeken op de kwaliteit van leven vóór de ingreep (retrospectieve voormeting). Vóór de ingreep scoren de items ouderlijke bezorgdheid en spraakachterstand het hoogst, terwijl na de ingreep de verandering het grootst was voor het item gehoorverlies. Er was sprake van ‘response-shift bias’ omdat er een significant verschil werd gevonden tussen de voormeting en de retrospectieve voormeting: de ernst van het gehoorverlies werd onderschat en de ‘globale oorgerelateerde kwaliteit van leven’ werd overschat bij de voormeting. Een bijkomend gevolg kan zijn dat, wanneer in effectonderzoek geen gebruik wordt gemaakt van een retrospectieve voormeting, substantiële veranderingen gemist worden. Dit zou kunnen leiden tot het onderschatten van het behandeleffect en het ten onrechte onthouden van de behandeling, zoals het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij een selecte groep kinderen.

Gepubliceerd

2004-12-01

Nummer

Sectie

Artikelen