Artikelen

Klankontwikkeling van baby's met gehoorverlies

Auteurs

  • Lizet Ketelaar NSDSK
  • Bernadette Vermeij NSDSK
  • Conja Adriaanse NSDSK
  • Sanne Peet NSDSK
  • Wiepke Koopmans NSDSK

DOI:

https://doi.org/10.21827/32.8310/2020-71

Samenvatting

Doel: Het doel van het huidige onderzoek is zicht te krijgen op het verloop van de klankontwikkeling bij de huidige generatie Nederlandse kinderen met gehoorverlies en te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de klankontwikkeling bij deze groep kinderen.

Methode: De klankontwikkeling van een groep van 28 kinderen met licht tot zeer ernstig perceptief gehoorverlies en van 31 kinderen zonder gehoorverlies is gevolgd over een periode van 12 maanden (leeftijd van 6 tot 18 maanden). Hiervoor werd elke 3 maanden de Infant Monitor of Vocal Production (IMP) afgenomen bij ouders. Daarnaast gaven ouders elke 3 maanden informatie over de hoorontwikkeling van hun kind (LittlEARS) en de draagduur van de hoortoestellen (aanpassing van de Amplification in Daily Life Questionnaire). Ook zijn datalogging gegevens van de hoortoestellen verzameld bij de audiologische centra.

Resultaten: Uit dit onderzoek bleek dat kinderen met gehoorverlies op de leeftijd van 9 maanden een achterstand in de klankontwikkeling lieten zien ten opzichte van hun horende leeftijdsgenoten. Tevens lieten de resultaten zien dat een hogere mate van gehoorverlies leidt tot een minder goede hoorontwikkeling en daarmee een minder goede klankontwikkeling. Kinderen die hun hoortoestel meer droegen hadden een betere hoorontwikkeling.

Conclusie: Op groepsniveau laten kinderen met gehoorverlies in het eerste levensjaar al een achterstand zien in de klankontwikkeling ten opzichte van kinderen zonder gehoorverlies. Er zijn, onder andere als gevolg van de mate van gehoorverlies, echter grote individuele verschillen in het verloop van de klankontwikkeling binnen de groep kinderen met gehoorverlies. Meer onderzoek is nodig om verder vast te stellen welke kinderen met gehoorverlies een groter risico lopen op een achterblijvende klankontwikkeling.

Gepubliceerd

2021-02-09