Artikelen

Spraakverstaan, taalvaardigheid en verbaal werkgeheugen bij kinderen met CI

Auteurs

  • Margreet Langereis Pento Audiologisch Centrum, Utrecht
  • Wouter Rijke Radboudumc, Health Technology Assessment, Nijmegen
  • Anneke Vermeulen Koninklijke Kentalis, Diagnostisch Centrum, St Michielsgestel

DOI:

https://doi.org/10.21827/32.8310/2020-58

Samenvatting

Dit artikel is geschreven ten behoeve van het NVSST symposium ‘to hear or not to hear’,
1 maart 2019.
Met een cochleair implantaat (CI) worden de spraakperceptiemogelijkheden in rust
van ernstig slechthorende en dove kinderen aanzienlijk verbeterd. In ongunstige luistersituaties
zijn de hoormogelijkheden nog beperkt.
De auditieve mogelijkheden met CI bieden in principe voldoende voorwaarde voor
de verwerving van een leeftijdsadequaat woordbegrip. Echter op het gebied van complexere
taalvaardigheden zoals morfo-syntaxis, vertelvaardigheden en verbaal redeneren
worden nog problemen beschreven.
Een mogelijke verklaring daarvoor, naast het verminderde spraakverstaan, is gelegen
in de zwakkere en instabiele fonologische representaties. Er blijken vooral problemen
met de storage component (fonologische loop) van het werkgeheugen. Dit heeft tot gevolg
dat de capaciteit en de effectiviteit van het werkgeheugen verminderen.

Gepubliceerd

2020-12-24