Artikelen

Muziek luisteren met een kunst-oor. Van probleem via uitdaging naar oplossing: handboek Musi-CI training

Auteurs

  • Joke Veltman

DOI:

https://doi.org/10.21827/32.8310/2020-30

Samenvatting

Deze bijdrage bevat persoonlijke ervaringen met luisteren met een cochleair implantaat (CI) van Joke Veltman, pianiste, Master of Music en initiatiefnemer-projectleider van de “Musi-CI training”.

Deze training wordt nu ontwikkeld in samenwerking met Radboudumc en UMC Utrecht, met behulp van subsidie van ZonMw, project ‘Voor Elkaar!’. Dit project loopt door tot voorjaar 2021, met als uitkomst de publicatie van het Handboek Musi-CI training, waarmee revalidatie van CI-gebruikers kan worden verrijkt.

De Musi-CI training komt tegemoet aan de wensen van CI-gebruikers én past binnen wat CI-teams kunnen bieden. De achtergronden van deze nieuwe aanpak met muziek als uitgangspunt worden besproken. Daarnaast worden ervaringen gedeeld van deelnemers aan de eerste ronde (najaar 2019) en tweede ronde (voorjaar 2020) van de Musi-CI training.

OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) stelt dat veel CI-gebruikers blijk geven van een (grote) behoefte om weer van muziek te leren genieten. https://www.opciweb.nl/

Er zijn in Nederland ruim 7500 mensen (volwassenen en kinderen) met een CI. Jaarlijks komen hier ruim 450 mensen bij. https://www.opciweb.nl/aantal-implantaties-in-nederland-t-m-2019/

Gepubliceerd

2020-12-24