Artikelen

Richtlijn stotteren 2020: Wat er is veranderd en waarom

Auteurs

  • Leonoor Oonk
  • Anneke Busser

DOI:

https://doi.org/10.21827/32.8310/2022-41

Samenvatting

De evidence-based richtlijn stotteren geeft antwoord op een aantal uitgangsvragen over onderzoek, behandeling, verwijzing en nazorg bij personen die stotteren. In 2020 is de richtlijn uit 2014 herzien. Het startpunt was om geen nieuwe uitgangsvragen te formuleren
maar om de bestaande vragen te actualiseren. De werkgroep die de richtlijnherziening heeft uitgevoerd bestond uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), deNederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) en de patiëntenvereniging de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes (Demosthenes).

Relevante nieuwe publicaties werden geëvalueerd en gewaardeerd op kwaliteit van bewijs. De gebruikers van de richtlijn is gevraagd om commentaar te geven op de oude richtlijn. Dit commentaar is meegenomen in de overwegingen.

In dit artikel worden de wijzigingen in de aanbevelingen per uitgangsvraag toegelicht en onderbouwd. Daarbij wordt ook aangegeven welk nader onderzoek gewenst is om lacunes op te vullen in de kennis over de diagnostiek en behandeling van stotteren.

Gepubliceerd

2022-02-14