Artikelen

Ontstaan en ontwikkeling van stotteren: voorstel praktijkmodel

Auteurs

  • Leonoor Oonk StotterFonds, Nijkerk
  • Marie-Christine Franken Erasmus MC, Afdeling KNO, Gehoor- en Spraakcentrum, Rotterdam
  • Luc De Nil Department of Speech-Language Pathology, University of Toronto, Canada
  • Jan Bouwen Erasmus MC, Afdeling KNO, Gehoor- en Spraakcentrum, Rotterdam
  • Anja van der Vlist StotterFonds, Nijkerk
  • Bert J.E.G. Bast StotterFonds, Nijkerk

DOI:

https://doi.org/10.21827/32.8310/2022-28

Samenvatting

In dit artikel wordt een nieuw model gepresenteerd dat kan dienen als praktijkmodel voor de spreekkamer. Doel is om de ontwikkeling van stotteren en de bijbehorende processen duidelijk te maken aan personen die stotteren en ouders van kinderen die stotteren.

Als aanloop voor dit nieuwe model geeft een voorbeeldcasus een visuele illustratie van de ontwikkeling van stotteren in de vormvan een levenslijn. Deze levenslijn toont hoe ontwikkelingsfactoren samen met min of meer toevallige omstandigheden van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van stotteren. Het praktijkmodel geeft structurering van het ontstaan en de ontwikkeling van stotteren en de factoren die hierbij een rol spelen, gebaseerd op de nieuwste onderzoeksresultaten. Na het ontstaan van beginnend stotteren worden twee sporen getoond: herstel van stotteren en verdere ontwikkeling. Diverse aspecten die van invloed zijn op het verloop van het stotteren worden weergegeven. De uitkomst van die ontwikkeling op het gebied van last van het stotteren en ernst van het stotteren kan verschillend zijn, zowel tussen personen die stotteren als binnen één persoon die stottert.

Zowel de levenslijn als het praktijkmodel kunnen helpen om achtergrondinformatiete structureren en inzicht te geven in het fenomeen stotteren en het gesprek te openen over de therapiedoelen en de gewenste uitkomsten van therapie. Dit artikel is een eerste presentatie. De modellen kunnen op basis van ervaringen en ruggespraak met de gebruikers worden bijgesteld en aangepast.

Gepubliceerd

2022-02-02