Artikelen

Spellen is onverwacht gemakkelijker dan segmenteren

Auteurs

  • H.C.M. Duighuisen Instituut voor Orthopedagogiek, Katholieke Universiteit Nijmegen
  • W.H.J. van Bon Instituut voor Orthopedagogiek, Katholieke Universiteit Nijmegen

Samenvatting

Verondersteld wordt dat het spellen van beginnende schrijvers berust op de opdeling van woorden in fonemische segmenten. Het hier beschreven onderzoek toetst die veronderstelling door de samenhang tussen segmentatiefouten en spelfouten te bestuderen. Basisschoolleerlingen die slechts enkele maanden schrijfonderwijs hadden gehad moesten een aantal woorden zowel segmenteren als - bij een andere gelegenheid - schrijven. De voorspelde hoge correlatie tussen segmentatie- en spellingscores werd gevonden. Anders dan voorspeld blijkt spelling echter significant gemakkelijker dan segmentatie. Woorden worden toch goed gespeld ondanks een foute segmentatie. In de discussie worden enkele verklaringen voor dit onverwachte resultaat besproken en kanttekeningen geplaatst bij het gebruik van de segmentatietaak in de diagnostiek en behandeling van spellingproblemen.

Gepubliceerd

1992-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen