Artikelen

The language of school writing: a developmental comparison of genres across the school years

Auteurs

  • Leah Haim
  • Dorit Ravid

DOI:

https://doi.org/10.21827/32.8310/2022-SG-93

Samenvatting

Schrijven is de voornaamste route voor het leren, verwerken, organiseren, opslaan en ophalen van informatie in de schooljaren. Het beheersen van de structuren en functies van teksten uit verschillende genres is een van de belangrijkste doelen van geletterdheid in het onderwijs. De teksten die leerlingen construeren, creëren een ideaal domein voor het tonen van hun taalvaardigheden en voor het onderzoeken van de constructie van verschillende typen tekst, specifiek voor verschillende genres. Deze studie vergelijkt de taalkundige constructies die horen bij verklarende (expository) teksten (waar het gaat om argumentatie en overreding bij sociale en conceptuele kwesties) met informatieve teksten, die feitelijke (en minder controversiële) verschijnselen beschrijven. Het onderzoek biedt een perspectief op de schrijfvaardigheden van Hebreeuws sprekende leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, vergeleken met volwassenen. De deelnemers waren 547 leerlingen en volwassenen die vervolgonderwijs hadden gevolgd. Elke deelnemer schreef een informatieve tekst en een argumenterende tekst, wat leidde tot een totaal van 1094 teksten. Er werden drie soorten variabelen onderzocht: lexicale, morfo-syntactische en syntactische. We vonden dat complex lexicon en complexe syntaxis in de teksten toenamen tijdens de schooljaren, met specifieke structuren die karakteristiek zijn voor genres, al naar gelang de positie en de aard van de twee genres die we onderzochten. We vonden ook dat al deze componenten pas op volwassen leeftijd optimaal gebruikt werden, als een culminatie van de periode van latere taalontwikkeling. Onze resultaten impliceren dat informatieve en verklarende teksten inderdaad verschillend zijn in hun kenmerken, en dat het niet-deskundigen vele jaren van taalkundige en cognitieve ontwikkeling aan de ene kant en instructie op school en ervaring aan de andere kant kost om het niveau van kwalitatief academisch schrijven te bereiken.

Gepubliceerd

2022-11-05