Artikelen

Remarks on the medical and social models of research in deafness and language development

Auteurs

  • Gary Morgan

DOI:

https://doi.org/10.21827/32.8310/2022-SG-135

Samenvatting

Onderzoek naar de taalontwikkeling van dove kinderen heeft een lange en complexe geschiedenis. Het werk op dit terrein wordt gemotiveerd door schijnbaar onverenigbare modellen voor wat doofheid betekent. Aan de ene kant documenteert het dominante medische model gehoorverlies en tekortkomingen in de gesproken taal. Zulk onderzoek draagt bij aan voortdurende verbeteringen in de gesproken taal als resultaat van neonatale screening en vroeg aangebrachte cochleaire implantaten. Aan de andere kant hebben de onderzoekers (geringer in aantal) die kijken naar doofheid en taalontwikkeling in het sociale model gepleit voor de diversiteit van dove kinderen, voor hun recht om gebarentalen te leren en te worden onderwezen in tweetalige scholen. Dit artikel bestrijkt een selectie van onderzoeksstudies over doofheid en taalontwikkeling vanuit zowel de medische als sociale modellen. Het belangrijkste doel van het artikel is om enkele opmerkingen te maken over een aantal standpunten die door onderzoekers zijn ingenomen en die om een meer zorgvuldige bespreking vragen, zodat ze het veld verder kunnen helpen. Het besluit met een suggestie voor hoe de twee divergerende modellen meer zouden kunnen samenkomen. Het voorstel is om de aandacht te vestigen op de factoren die leiden tot communicatieve interacties van een hoge kwaliteit in plaats van louter toegang tot woorden of gebaren. 

Gepubliceerd

2022-11-05