Artikelen

Dutch Norming Study For 208 Color Drawings Depicting Transitive Events

Auteurs

  • Edwige Sijyeniyo
  • Robert J. Hartsuiker
  • Sarah Bernolet

DOI:

https://doi.org/10.21827/32.8310/2022-SG-177

Samenvatting

We hebben een normeringsstudie uitgevoerd onder Nederlandse kinderen (6-12 jaar) om te onderzoeken of zij onze set van 208 kleurentekeningen, ontwikkeld voor longitudinaal onderzoek naar de productie en het begrip van transitieve zinnen, correct zouden interpreteren als de transitieve actie op elke tekening werd beschreven met een actieve of een passieve zin. De kinderen gaven in 93.02% van de gevallen een correct antwoord voor onze tekeningen, wat aangeeft dat de tekeningen duidelijk zijn in termen van hoe de transitieve acties worden weergegeven. Er waren verschillende factoren die bijdroegen tot een incorrecte interpretatie van een overgankelijke actie in een plaatje. (1) Afbeeldingen waren moeilijker te interpreteren wanneer een passieve zin werd gebruikt om een overgankelijke gebeurtenis te beschrijven dan wanneer een actieve zin werd gebruikt; (2) kinderen maakten meer fouten bij het interpreteren van afbeeldingen wanneer abstracte werkwoorden, zoals “inhalen” en “vervangen”, werden gebruikt om een overgankelijke gebeurtenis te beschrijven; (3) kinderen hadden moeite met het interpreteren van onze afbeeldingen wanneer bepaalde werkwoorden (“roepen” en “volgen”) werden gepresenteerd in een passieve zin, terwijl andere werkwoorden (“blokkeren” en “inhalen”) meer correcte antwoorden opleverden als de overgankelijke gebeurtenis werd beschreven met een passieve zin; ten slotte, (4) gaven jongere kinderen meer incorrecte antwoorden op onze afbeeldingen dan oudere kinderen, ongeacht of de overgankelijke handeling in een afbeelding werd beschreven met een actieve of een passieve zin. De jongere kinderen gaven vooral significant meer incorrecte antwoorden op plaatjes met het werkwoord “groeten” in vergelijking met de oudere kinderen. Vanwege de vele werkwoord-naamwoord combinaties in onze set is deze erg nuttig voor onderzoekers die de verwerving van transitieve structuren bij kinderen willen onderzoeken, niet alleen voor studies met typisch ontwikkelende kinderen, maar ook voor studies met kinderen die een achterstand in hun taalontwikkeling hebben. 
Trefwoorden: Normeringsstudie, set van kleurentekeningen, transitieve structuren, L1 syntaxverwerving. 

Gepubliceerd

2022-11-05