Artikelen

Production of pronoun gender by children acquiring Russian as a minority language: comparison with the effects of developmental language disorder

Auteurs

  • Elena Tribushinina
  • Pim Mak

DOI:

https://doi.org/10.21827/32.8310/2022-SG-223

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de verwerving van het voornaamwoordelijk geslacht door Russisch-Nederlandse simultaan tweetalige kinderen, die in Nederland opgroeien. De prestaties van de tweetalige groep worden vergeleken met die van eentalige Russische kinderen met en zonder taalontwikkelingsstoornis (TOS). De groepen zijn gematcht op leeftijd. De hypothese was dat de tweetalige kinderen, die opgroeien in een context waarin het Russisch een minderheidstaal is (minder input), problemen hebben die vergelijkbaar zijn met die van kinderen met een TOS. In het laatste geval zijn de problemen een gevolg van een verminderd vermogen om taal op te nemen (minder intake). De kinderen moesten verhaaltjes vertellen aan de hand van plaatjes. De resultaten lieten zien dat beide groepen eentalige kinderen al vanaf 4 jaar nauwelijks fouten maakten in het gebruik van het geslacht van pronomina. De eentalige kinderen met een TOS waren daarbij niet te onderscheiden van hun eentalige leeftijdsgenoten zonder TOS. Dit biedt ondersteuning aan theorieën over TOS die rekening houden met de invloed van de morfologische rijkdom van een taal. In tegenstelling tot de eentalige kinderen, presteerden 4-jarige tweetalige kinderen nog op kansniveau. De prestaties bij deze groep waren beter voor oudere dan voor jongere kinderen, maar pas op 7-jarige leeftijd waren de prestaties op hetzelfde niveau als die van de eentalige kinderen. De resultaten suggereren dat in een morfologisch rijke taal een gebrek aan input meer invloed heeft op de verwerving van grammaticaal geslacht dan een gebrek aan intake. De mogelijke effecten van taalontwikkelingsstoornissen zijn na het derde levensjaar niet meer zichtbaar.

Gepubliceerd

2022-11-05