Artikelen

Versprekingenonderzoek toen en nu: Implicaties voor Spraakproductie modellen en Pathologieën

  • Anneke Willemina Slis University of Toronto, Oral Dynamics Lab
  • Pascal Van Lieshout Department of Speech Language Pathology, Oral Dynamics Lab, University of Toronto, Toronto, Ontario, M5G 1V7, Canada Toronto Rehabilitation Institute (TRI) Institute for Biomaterials and Biomedical Engineering (IBBME), University of Toronto. Department of Psychology, University of Toronto. Graduate Department of Rehabilitation Science, University of Toronto

Samenvatting

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen die het versprekingen-onderzoek de laatste decennia heeft doorgemaakt en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad voor het begrijpen van de onderliggende mechanismen die kunnen leiden tot versprekingen. Deze nieuwe inzichten kunnen gebruikt worden om spraakproblemen bij kinderen en volwassenen beter te diagnostiseren. De mechanismen die in dit artikel besproken worden, zijn afgeleid van theoretische concepten zoals verwoord binnen het raamwerk van “Articulatory Phonology” en “Task Dynamics”. In dit raamwerk staat de coördinatie van spraakbewegingen centraal. Na een meer algemene inleiding van deze theoretische begrippen en samenvatting van huidig gerelateerd experimenteel onderzoek in normale spraakproductie zal worden ingegaan op toepassingen op het gebied van gestoorde spraakproductie.

Gepubliceerd
2015-04-15