Versprekingenonderzoek toen en nu: Implicaties voor Spraakproductie modellen en Pathologieën

Anneke Willemina Slis, Pascal Van Lieshout

Samenvatting


Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen die het versprekingen-onderzoek de laatste decennia heeft doorgemaakt en de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben gehad voor het begrijpen van de onderliggende mechanismen die kunnen leiden tot versprekingen. Deze nieuwe inzichten kunnen gebruikt worden om spraakproblemen bij kinderen en volwassenen beter te diagnostiseren. De mechanismen die in dit artikel besproken worden, zijn afgeleid van theoretische concepten zoals verwoord binnen het raamwerk van “Articulatory Phonology” en “Task Dynamics”. In dit raamwerk staat de coördinatie van spraakbewegingen centraal. Na een meer algemene inleiding van deze theoretische begrippen en samenvatting van huidig gerelateerd experimenteel onderzoek in normale spraakproductie zal worden ingegaan op toepassingen op het gebied van gestoorde spraakproductie.


Volledige tekst:

PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


Creative Commons License
Dit werk wordt gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution 4.0 International licentie.