Afasie Gespreksboek, van papier naar app

Marina Ruiter, Peter Desain, Jop van Heesch, Joanneke van Hengel, Wessel Kraaij, Monique Lindhout, Mia Verschaeve

Samenvatting


In Nederland worden steeds meer apps ontwikkeld die de klinische diagnostiek en behandeling ondersteunen of de functionele communicatievaardigheden van mensen met communicatieve beperkingen beogen te optimaliseren. Apps passen in het huidige, digitale tijdperk, maar apps moeten net als niet-digitale behandelmethoden en ondersteunende communicatiemiddelen (OC-middelen) bruikbaar zijn. Onder bruikbaarheid wordt hier de effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid verstaan waarmee de beoogde gebruikers hun communicatieve doel kunnen bereiken binnen de context waarin de app gebruikt zou moeten worden. In dit artikel staat de Gespreksboek app centraal. Dit digitale OC-middel voor mensen met afasie is een soort woordenboek waaruit de gebruiker een of meerdere woorden of zinsdelen selecteert om een boodschap duidelijk te maken. Deze app, die naar analogie van de papieren variant van het Gespreksboek (e.g., Verschaeve e.a., 1992) werd ontwikkeld, is primair bedoeld voor mensen die ten gevolge van afasie niet of nauwelijks kunnen spreken en schrijven, maar wel relatief goed kunnen lezen. Als aanloop naar een uitgebreidere wetenschappelijke evaluatie van de Gespreksboek app, beoogt deze haalbaarheidsstudie een eerste indicatie van de bruikbaarheid van dit digitale OC-middel te geven. Na het beschrijven van de doelstellingen en werkwijze van de Gespreksboek app wordt in dit artikel aan de hand van een gevalsbeschrijving (N = 1) een beeld geschetst van het effect van de app op de functionele communicatie, te weten de (non)verbale effectiviteit en efficiëntie. Naast deze single case study vulden 28 gebruikers met afasie of hun vertegenwoordigers een online vragenlijst in om een indicatie te krijgen van de gebruikerstevredenheid. Gezien de positieve resultaten van de huidige studie is een uitgebreidere bruikbaarheidsstudie geïndiceerd. Een gebruikersprofiel is essentieel om de app optimaal aan te laten sluiten bij de talige en niet-talige cognitieve (on)mogelijkheden van de cliënt. In dit artikel wordt ook een eerste aanzet tot een dergelijk profiel gegeven.


Volledige tekst:

PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


Creative Commons License
Dit werk wordt gepubliceerd onder een Creative Commons Attribution 4.0 International licentie.