[SSTP] Nieuw artikel gepubliceerd

2019-04-23

Beste Lezer:

Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft een nieuw artikel gepubliceerd op https://sstp.nl/

Titel: Een nieuw screeningsinstrument voor leesonderzoek bij Nederlandse studenten: de Leestest 1-minuut studenten (LEMs)
Auteurs: Wim Tops, Annelies Nouwels, Marc Brysbaert
DOI: https://doi.org/10.21827/5cac4867b72fe

U kunt het artikel vinden op: https://sstp.nl/article/view/26110

Samenvatting:
Omwille van een toenemend aantal studenten met (een vermoeden van) dyslexie in het hoger onderwijs, is er sprake van een groeiende vraag naar genormeerde instrumenten voor het vaststellen van de lees- en spellingvaardigheid bij deze doelgroep (Tops, Callens, Lammertyn, van Hees, & Brysbaert, 2012). Het huidige onderzoek betreft het ontwerpen en valideren van een nieuwe Leestest 1-minuut studenten (LEMs) op basis van de resultaten van 200 Nederlandse eerstejaars bachelorstudenten. De resultaten tonen aan dat deze test voldoende valide en betrouwbaar is. Zowel de sensitiviteit als specificiteit van het instrument zijn hoog (> 80%). Op basis van de resultaten kan worden bevestigd dat Nederlandstalige eerstejaars bachelorstudenten met dyslexie significant langzamer lezen dan Nederlandstalige eerstejaars bachelorstudenten zonder dyslexie. Verder stellen we vast dat het prestatieniveau van eerstejaars bachelorstudenten stijgt met het theoretische niveau van de vooropleiding.
---------------------------------------------
Onder beheer van University of Groningen Press is Stem-, Spraak-, Taalpathologie overgegaan op een nieuw tijdschriftsysteem en een vernieuwde vormgeving. Het is mogelijk dat een aantal verwijzingen en teksten op de website nog niet geactualiseerd of vertaald zijn.
---------------------------------------------

U kunt ook op de hoogte blijven van nieuwe publicaties in Stem-, Spraak- en Taalpathologie via:
Facebook: facebook.com/TijdschriftSSTP/
Twitter: twitter.com/TijdschriftSSTP/

Dank voor uw interesse in ons werk.

Namens de redactie,

dr. Frits van Brenk
University at Buffalo
brenk@buffalo.edu