Artikelen

Dimensies in taalvaardigheid van kinderen van 6 en 7 jaar van een ES-school gemeten met de Taaltests voor Kinderen

Auteurs

  • H.E. Mülder Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Audiologisch Centrum, Academisch Ziekenhuis Utrecht

Samenvatting

44 kinderen in leeftijden van 72 tot en met 96 maanden van een school voor kinderen met Ernstige Spraak- en taalproblemen (ES-school) zijn getest met onderdelen uit de Taaltests voor Kinderen (TvK). Scores waren laag, zowel gemiddeld per test als gemiddeld per kind. Een principalecomponentenanalyse liet zien dat de testresultaten in drie dimensies gerangschikt konden worden. Dimensie 1 werd geïnterpreteerd als taalbepaalde intelligentie. Dimensie 2 werd geïnterpreteerd als analytisch vermogen op fonologisch en morfologisch niveau. Dimensie 3 werd geïnterpreteerd als syntactische vaardigheid en geheugen. Onderscheid tussen receptieve en produktieve vaardigheden is niet gevonden. Wij adviseren voor de praktijk drie tests uit de TvK af te nemen die sterk correleren met de gevonden dimensies. De uitslagen van deze tests moeten als scores op deze dimensies beschouwd worden. Hoewel wij bij deze populatie wel meer terugvinden van het 4x2-constructieschema van de TvK (receptieve en produktieve tests op fonologisch, morfologisch, syntactisch en semantisch niveau) dan Van Bon, die kinderen uit het reguliere onderwijs heeft onderzocht, zien wij niet de acht onafhankelijke dimensies, waarvan vaak verondersteld wordt dat de TVK die kan meten.

Gepubliceerd

1994-09-01

Nummer

Sectie

Artikelen